Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Mile J. Budak

Mile J. Budak
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik 1935.
Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Mile J. Budak

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Je li u našoj zemlji potrebno jodirati sol?
Godina: 1929. Broj: 10 str. 497 -507
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prilog terapiji inoperabilnih tumora
Godina: 1930. Broj: 1 str. 15 -22
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Strumitis paratyphosa B apostematosa sa simptomima akutnog morbus Basedowi
Godina: 1932. Broj: 10 str. 512 -514
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Treba li kod krupozne pneumonije pokušati s injekcijama kinina?
Godina: 1932. Broj: 11 str. 570 -571
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Dijagnostika i terapija mišičnog reumatizma
Godina: 1932. Broj: 12 str. 607 -610
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Nove metode aplikacije i nove indikacije za terapiju histaminom
Godina: 1934. Broj: 6 str. 276 -279
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Neke smjernice u dijagnostici srčanih oboljenja
Godina: 1935. Broj: 1 str. 12 -14
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Opet o digitalisu
Godina: 1935. Broj: 5 str. 207 -209
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kronični proljevi
Godina: 1935. Broj: 7 str. 294 -297
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Socijalno staranje za srčane bolesnike
Godina: 1935. Broj: 8 str. 344 -345
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prof. dr. Karlo Radoničić
Godina: 1935. Broj: 12 str. 505 -506
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kako se ne liječi kardijalna dekompenzacija
Godina: 1937. Broj: 11 str. 532 -535
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Slučaj hemoragične nefritide s maksimalnom vrijednošću ostatnog dušika
Godina: 1938. Broj: 1 str. 10 -11
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Današnje stanje primjene niskofrekventnih struja u medicini i njihovo značenje
Godina: 1938. Broj: 3 str. 107 -110
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Naš prvi slučaj Bangove bolesti
Godina: 1938. Broj: 5 str. 210 -213
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Utjecaj B1-vitamina na sekreciju želuca
Godina: 1938. Broj: 6 str. 272 -273
Staleški glasnik : prilog Liječničkog vjesnika : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Po francuskoj rivijeri
Godina: 1931. Broj: 2 str. 1 -45
Staleški glasnik : prilog Liječničkog vjesnika : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Po francuskoj rivijeri
Godina: 1931. Broj: 13 str. 1 -2
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.