Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Krsto Skazlić

Krsto Skazlić
Opis:Autor
Izvor:Istarski borac
Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Krsto Skazlić

Istarski borac : časopis narodne omladine Istre Pod topolom
Godina: 1955. Broj: 1-02 str. 8 -9
Istarski borac : časopis narodne omladine Istre Četiri pjesme
Godina: 1955. Broj: 3-04 str. 5 -6
Istarski borac : časopis narodne omladine Istre Sjećanje na mart
Godina: 1955. Broj: 3-04 str. 6 -6
Istarski borac : časopis narodne omladine Istre Tri pjesme
Godina: 1956. Broj: 1 str. 3 -3
Istarski borac : časopis narodne omladine Istre Pet pjesama
Godina: 1957. Broj: 2 str. 24 -25
Istarski borac : časopis narodne omladine Istre Raspuće
Godina: 1958. Broj: 6-07 str. 80 -80
Istarski borac : časopis narodne omladine Istre Dugi, voljeni vlakovi
Godina: 1960. Broj: 1-02 str. 5 -7
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.