Banner
Point d.o.o.

Publije Ovidije Nazon

Publije Ovidije Nazon
Rođen: 20.05.0043. Wikipedia
(Sulmona, IT)
Opis:Pjesnik
Izvor:Wikipedia

Publije Ovidije Nazon (Publius Ovidius Naso), kraće Ovidije ili Ovid (Sulmona, stotinjak kilometara od Rima, 20. svibnja 43. pr. Kr. - Constanţa, Rumunjska, . po. Kr.)

Rodio se u gradiću Sulmoni god. 43. pr. Kr. u bogatoj viteškoj obitelji. U Rimu pohađa studij retorike jer mu otac želi da postane advokat; ali Ovidija to nije pretjerano zanimalo jer je od mladosti naginjao pjesništvu kome se posvetio s velikim i brzim uspjehom. Kao dvadesetogodišnjak počinje stjecati priznanje posjećujući pjesnički krug oko Mesale Korvina, u kojemu se upoznao s Tibulom kojega je, nakon njegove rane smrti, proslavio dirljivim epikedijem (pjesmom tužaljkom za umrlim). Ubrzo se proslavio svojim erotskim elegijama u galantnu rimskom društvu kome je Ovidije umio postati pjesničkim tumačem.

Ovidije oko 3. po. Kr., nakon Mesaline smrti, mijenja tematiku svojih djela. Napušta frivolne teme i posvećuje se pisanju velikog spjeva u 15 knjiga pod naslovom Metamorfoze. Taj skup mitova positže veliku popularnost i jako se proširio u srednjem vijeku. Uz to je započeo i Faste, pjesnički pregled rimskoga kalendara. Upravo dok je radio na zadnjem djelu, koje je ostalo nedovršeno, Ovidije je bio zatečen carskom naredbom koja ga je osudila na progonstvo.

8. po. Kr. po Augustovoj je zapovijedi bio udaljen u Tome, gradić na obali Crnoga mora, u zemlji Geta.
Motivi za tu kaznu jedina su tamna i nejasna točka u pjesnikovu životopisu u 10. elegiji 4. knjige Tristia, u kojoj je pružio mnoštvo pojedinosti iz svog života.
U elegijama iz progonstva spominje samo augostovu srdžbu (laesus) koju su izazvala duo crimina: carmen et error.
Općenito se motivacija za njegov izgon nalazila u optužbi za nemoral zbog njegova mladenačkog djela Ars amatoria, no vremenska je podudarnost s istodobnim progonstvom careve unuke Julije potakla neke na pomisao da je bio upleten u neki od dvorskih skandala povezan s njezinim razvratnim životom.
Nakon Augustove smrti god. 14., Ovidije se ponovno ponadao da će se moći vratiti u Rim, ali i novi princeps Tiberije ostao je neumoljiv i Ovidije je umro u izgnanstvu 17.. ili 18. godine poslije Krista.

Pjesničko se djelo Ovidijevo može rasčlaniti u tri djela koji se i kronološki nastavljaju jedan na drugi: ljubavne elegije, etiološko pjesništvo i elegije iz progonstva, tugaljive i polemičke.
Ljubavne elegije nastajale su u vremenskom rasponu od god. 25. pr. Krista do 2. poslije Krista.
Taj ciklus započinje trima knjigama Amores u kojima pjesnik pjeva Korini, izmišljenoj ženskoj osobi sastavljenoj od osobina više žena što ih je poznavao.
Svojim Heroides Ovidije prelazi s autobiografske elegije na mitološku, ali i u njoj unosi inovacije u usporedbi s prethodnom tradicijom, utoliko što joj daje epistolarni oblik: to su pisma, sva s erotsko-ljubavnim temama, u kojima poznati ženski likovi iz mitova tuguju zato što su ih ostavili ili odbacili njigovi ljubavnici.
U tim pismima Ovidije pokazuje duboko poznavanje ženske senzibilnosti preko ljubavne strasti.
U djelu Ars amatoria Ovidije iznosi upute muškarcima kako naći i osvojiti ljubljenu osobu, a u trećoj se iste upute upućuju ženama.
Didaktičnu narav ima drugo, nedovršeno Ovidijevo djelo, Medicamina faciei, koje pruža dragocjene upute ženama kako će očuvati ljepotu i zavodljivost izgleda ili usporiti njegovo propadanje.
Treće djelo takvoga tipa Ovidijeva su Remedia amorisili lijekovi protiv ljubavi, u kojemu daje savjete onima koje je ljubav unesrećila.

Metamorfoze u 15 knjiga, 250 priča i 11995 heksametara pripovijedaju grčke i rimske legende u kojima se javlja kakva preobrazba od prve metamorfoze Kaosa do pretvaranja Cezara u Zvijezdu i apoteoze Augusta.
Ovidije je Metamorfozama pokušao stvoriti svoj opus perpetuum, spjev duga daha izgrađen na svijetu antičkog mita.
Likovi koji su prošli preobrazbu ili su polubogovi ili heroji ili ljudi osrednjega statusa, a ono što se s njima zbiva u Ovidija se prikazuje uvelike nabijeno fantastičnim.

Nakon Metamorfoza, Ovidij

Ukupno: 1
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.