Banner
Digitalna knjižnica

Sandra Kantar

Sandra Kantar
Mjesto djelovanja:Križevci
Opis:knjižničarka
Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Sandra Kantar

Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Hvala ti Janjo, za sve!
Godina: 2002. Broj: 4 str. 7 -7
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Knjižnica Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima
Godina: 2005. Broj: 7 str. 44 -44
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Anketa o knjižnici Visokog gospodarskog učilišta
Godina: 2006. Broj: 8 str. 52 -53
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Studenti u knjižnici
Godina: 2008. Broj: 10 str. 59 -59
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Ocjena rada knjižnice na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima: 2005.-2008.
Godina: 2009. Broj: 11 str. 51 -52
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Nabava knjiga u knjižnici Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima
Godina: 2010. Broj: 12 str. 57 -57
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Informatizacija knjižnice Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima
Godina: 2011. Broj: 13 str. 58 -58
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Zadovoljstvo knjižnicom i knjižničnim uslugama na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima
Godina: 2012. Broj: 14 str. 55 -56
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Stručna praksa u knjižnici Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima
Godina: 2013. Broj: 15 str. 63 -63
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Uloga knjižnice u IPA projektima na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima
Godina: 2014. Broj: 16 str. 74 -75
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Studenti - korisnici knjižnice
Godina: 2015. Broj: 17 str. 67 -67
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Moje desetljeće u knjižnici (2005.-2015.) - Izazovi u visokoškolskoj knjižnici
Godina: 2016. Broj: 18 str. 70 -70
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.