Banner
Biskupijska knjižnica Varaždin

papa Iohannes Paulus Ii

papa Iohannes Paulus Ii
Rođenje: 18.05.1920. Wikipedia
Smrt: 02.04.2005.
Ukupno: 104
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.