Banner
Point d.o.o.

Digitalizirani članci - Vaso Savi��

Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Indikacije za vetaki pneumotoraks kod tuberkuloze plua
Godina: 1923. Broj: 5 str. 156 -162
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Toraoplastika u savremenoj ftizeoterapiji
Godina: 1924. Broj: 1 str. 15 -24
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Kolapsoterapija tuberkuloze plua
Godina: 1930. Broj: 9 str. 405 -424
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Pogledi na savremenu kolapsoterapiju
Godina: 1934. Broj: 12 str. 493 -518
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Pogledi na savremenu kolapsoterapiju
Godina: 1934. Broj: 36 str. 1 -3