Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Digitalizirani članci - Josip Fleger

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O ezofilaktičkoj funkciji kože
Godina: 1925. Broj: 6 str. 315 -322
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Leopold Glück
Godina: 1931. Broj: 4 str. 419 -431
Staleški glasnik : prilog Liječničkog vjesnika : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Dr. Aleksandar Glueck
Godina: 1925. Broj: 4 str. 96 -101