Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Digitalizirani članci - Marija Kuhar

Istarski borac : časopis narodne omladine Istre Kroz patnju i suze
Godina: 1959. Broj: 5 str. 60 -61
Istarski borac : časopis narodne omladine Istre Opravdan razlog
Godina: 1959. Broj: 6-07 str. 84 -85
Istarski borac : časopis narodne omladine Istre Dvije pjesme
Godina: 1960. Broj: 1-02 str. 4 -4