Banner
Gradska knjižnica grada Donjeg Miholjca

Digitalizirani članci - Eugen Adolf Jurinac

Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga družtva Faunistički pabirci po okolini Krapinskoj
Godina: 1886. Broj: 1 str. 145 -153
Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga družtva Turistično faunistični izlet na Ivančicu
Godina: 1887. Broj: 1 str. 17 -20
Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga družtva Prilog fauni zapadne slavonije
Godina: 1887. Broj: 1 str. 21 -34