Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Digitalizirana građa - Branko Smerdel

SMERDEL, Branko Ustavno pravo / Branko Smerdel, Smiljko Sokol ; [kazalo pojmova izradio Đorđe Gardašević]. -
4. neizmijenjeno izd. - Zagreb : Narodne novine, 2009. -