Pojam: HRVATSKA
Zagreb : naklada Hrv. pedagog.-knjievnoga sbora, 1885
(Knjinica za uitelje ; knj. 15)
37(091)(497.5) ADAMO gra
Vinkovci : Matica hrvatska, Ogranak ; Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podrunica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2007. -
(Bibliotheca Croatica - Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. Studije ; knj. 9)
94(497.5) ANDRI vin
Zagreb : Matica hrvatska, 1907. -
(Zabavna knjinica Matice hrvatske ; 299-300)
821.163.42 ARN
Zagreb : [s.n.], 1918. -
(Knjinica kola hrvatskih knjievnika ; sv. 1)
821.163.42 ARN S
Vinkovci : Gradska knjinica i itaonica Vinkovci, 2007. -
886.2.09821.163.42.09 BILI ste
Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1894. -
886.2 BOGO.M P 1,3
Zagreb : Tiskom Lav. Hartmana i drube, 1878. -
886.2-1 BOGOV sli
BOJNO zrakoplovstvo za
Zagreb : Zapovjednitvo bojnog zrakoplovstva, 1943. -
358.4(497.5)1941/1945 BOJNO zra
BONJAK, Ivan
Bjelovar : Tisak i naklada Lav. Weissa u Bjelovaru, 1915. -
821.163.42-3 BONJ uvi
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1984. -
(Mala znanstvena knjinica Hrvatskoga prirodoslovnog drutva)
551.44 BOI kro
Zagreb : U nakladi vlastite knjiare, 1904. -
821.163.42(091) BREYE pri
17

BROTULIN
Rijeka (Osnovna kola Kostrena, 2007... . -). -
BROTULIN
Detaljno
U Zagrebu : Matica hrvatska, 1910. -
(Crtice iz hrvatske knjievnosti)
821.163.42(091) BRO BUAR pov
Zagreb : Troak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogot. i nastavu, 1910. -
(Graa za povijest kolstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 1)
37(091) CUVAJ gra
Zagreb : Troak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogot. i nastavu, 1910. -
(Graa za povijest kolstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 3)
37(091) CUVAJ gra
Zagreb : Troak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogot. i nastavu, 1910. -
(Graa za povijest kolstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 5)
37(091) CUVAJ gra
Zagreb : Troak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogot. i nastavu, 1910. -
(Graa za povijest kolstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 6)
37(091) CUVAJ gra
Zagreb : Troak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogot. i nastavu, 1913. -
(Graa za povijest kolstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 9)
37(091) CUVAJ gra
Zagreb : Troak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogot. i nastavu, 1913. -
(Graa za povijest kolstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 8)
37(091) CUVAJ gra
Zagreb : Troak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogot. i nastavu, 1913. -
(Graa za povijest kolstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 10)
37(091) CUVAJ gra
Zagreb : Troak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogot. i nastavu, 1913. -
(Graa za povijest kolstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 11)
37(091) CUVAJ gra
Zagreb : Troak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogot. i nastavu, 1910. -
(Graa za povijest kolstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 4)
37(091) CUVAJ gra
Zagreb : Troak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogot. i nastavu, 1911. -
(Graa za povijest kolstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 7)
37(091) CUVAJ gra
Zagreb : Troak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogot. i nastavu, 1910. -
(Graa za povijest kolstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 2)
37(091) CUVAJ gra