Pojam: JAVNO ZDRAVSTVO
Zagreb : Škola narodnog zdravlja, 1939. -
616 CHLOU mal
Zagreb : Škola narodnog zdravlja, 1938. -
616 CHLOU suš
Beograd : Štamparija centralnog higijenskog zavoda, 1934. -
WA900 KUŠANzdr 1935
6

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
MALARIJA
Beograd : Komitet za zaštitu narodnog zdravlja Vlade FNRJ, 1947. -
(Biblioteka ˝Bolje sprečiti nego lečiti˝ ; 2)
616 MALAR
Zagreb : Društvo sv. Jeronima : Tisak ˝Nadbiskupske tiskare˝, 1915. -
(Pučka knjižnica izdavana društvom svetojeronimskim ; 184)
61(091) MARKO zdr
Varaždin : HAZU, Zavod za znanstveni rad Varaždin, 1996. -
(Posebna izdanja / HAZU ; knj 7)
614 PIASE zdrv
12

PRIRODA popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Društvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
U Zagrebu : [s. n.], 1924. - (Zagreb : Tiskara Narodnih novina)
WC755 SFARČoma 1924
Varaždin : Tisak J.B. Stiflera, 1902. -
Z 613 SPITZ zub
15

STALEŠKI Glasnik
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1914-1915 i 1921-1934. -
61 STALE
Detaljno
Zagreb : Tisak Zaklade tiskare Narodnih novina, 1934. -
61 ŠTAMP des
Karlovac : Društvo apstinenata u Hrvatskoj i Slavoniji, 1912. -
(Knjižnica proti alkoholu ; sv. 7)
613 ŠTAMP jel
Zagreb : Tiskara Ministarstva narod. zdravlja, 1946. -
(Izdanje Ministarstva narodnog zdravlja Narodne vlade Hrvatske ; sv. 1)
61(091) ŠTAMP lij
Zagreb : Izd. Društvo hrv. sveučilišnih gradjanina za pouku analfabeta, 1910. -
(Knjižnica za narodnu prosvjetu i narodno zdravlje ; god. 1, sv. 1)
613 ŠTAMP pouP
Nova Gradiška : Klub hrvatskih medicinara u Beču, 1909. -
616 CHLOU suš
Zagreb : Izd. zavod JAZU, 1966. -
(Izd. Škole narodnog zdravlja ˝Andrija Štampar˝)
614 ŠTAMP ubo
Zagreb : Hrvatska nakladna zadruga, 1912. -
(Poučna knjižnica Hrvatske nakladne zadruge ; sv. 8)
613 ŠTAMP zdrn
Zagreb : Izd. Hrvatska naklada, 1939. -
614 ŠTAMP zdr
ZDRAVSTVENA uputstva o vodi za piće
Zagreb : Zdravstveno tehnički laboratorij zdravstvenog zavoda, 1942. -
614 ZDRAV vod