Pojam: VODA
1

DIJETE, vrti, obitelj
Zagreb : Puko otvoreno uilite Korak po korak, 1995-
372.3 DIJET dij
izlaenje: , Tromjeseno, , Opis prema 2009,br.57 ; zadnji opis prema 2013,br.
Detaljno
DOM narodnog zdravlja u Varadinu. Zdravstveno-tehniki laboratorij
Zagreb : Tis. Gaj Lj. Filipani, 1942. -
613 DOMZDR zdr
613 DOM Z
3

ELEKTROTEHNIAR
Zagreb : Tehnika knjiga, 1948
05 ELEKTROTEHNIAR
Detaljno
4

GLASNIK hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1886.... -
05 GLASNIK HPD
Detaljno
5

HRAE
Drenovci : Opinska narodna knjinica Drenovci, 1996-. -
886.2 HRAE
Detaljno
KLJAKOVI, K.
Zagreb : Narodna tehnika, 1948. -
67/68 KLJAKO gdj
Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, 1950. -
(Mala nauna knjinica Hrvatskog prirodoslovnog drutva ; sv. 47)
531 KULUN pri1
Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, 1950. -
(Mala nauna knjinica Hrvatskog prirodoslovnog drutva ; sv. 45)
kunc551 KUNC raz
9

LIJENIKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski lijeniki zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
10

PRIRODA popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Drutvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
PRIRODOSLOVNA istraivanja Hrvatske
Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1916. -
(Izdanja Jugoslavenske akademije razreda matematiko-prirodoslovnoga razreda ; svezak 8)
57 PRIRO ist
Rogaka Slatina : Mohorjeva tiskarna (Fran Milavec), 1937. -
615 REEK iz
615 RE I
13

STALEKI Glasnik
Zagreb : Hrvatski lijeniki zbor, 1914-1915 i 1921-1934. -
61 STALE
Detaljno
Zagreb : [s. n.], 1932 (Zagreb : Tipografija). -
551.48 THALL vod
15

VIJESTI Pomorske meteoroloke slube
Split : Pomorski Odjel UHMS NRH, 1955..... -
389 VIJES pms
Detaljno
U Zagrebu : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1916. -
(Prirodoslovna istraivanja Hrvatske i Slavonije ; sv. 8)
57 VOUK bio
ZDRAVSTVENA uputstva o vodi za pie
Zagreb : Zdravstveno tehniki laboratorij zdravstvenog zavoda, 1942. -
614 ZDRAV vod