Pojam: WA 900
Beograd : Štamparija centralnog higijenskog zavoda, 1934. -
WA900 KUŠANzdr 1935