U Zagrebu : trokom i nakladom Kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, 1892. -
372. DIVKO lat2
5

ELEKTROTEHNIAR
Zagreb : Tehnika knjiga, 1948
05 ELEKTROTEHNIAR
Detaljno
7

GLASNIK hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1886.... -
05 GLASNIK HPD
Detaljno
GREMJACKIJ, M.A.
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1948. -
(Prirodoslovna djela Hrvatskog prirodoslovnog drutva)
09 GRJEM kak
9

HRAE
Drenovci : Opinska narodna knjinica Drenovci, 1996-. -
886.2 HRAE
Detaljno
10

KONTEKST
Varadin : Knjiniarsko drutvo Varadinske upanije, 2015- . -
061.2 KONTE
Detaljno
11

MLADI elektrotehniar
Zagreb : Narodna srednjokolska omladina Savezne srednje tehnike kole, 1947. -
05 MLADIE
Detaljno
13

PRIRODA popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Drutvo, 1911. -
Priroda
Detaljno