Varadin : Stifler, 1927. -
061 TOMIS sjs
061 TOMI RA
Varadin : Stifler, 1925. -
061 TOMIS sis
061 TOMI RA
Varadin : Stifler, 1926. -
061 TOMIS ssm
061 TOMI RA
VILA-hrvatsko pjevako drutvo
Varadin : Tiskara Stjep. pl. Platzera, 1903. -
061 VILA izv
VILA-hrvatsko pjevako drutvo
Varadin : Stifler, 1920. -
061 VIL P
VJENAC-hrvatsko radniko pjevako drutvo
Varadin : Tiskara Platzerova, 1888. -
061 VIJENA pra
19

BILTEN HMB
Zagreb : Dravni hidrometeoroloki zavod Republike Hrvatske, 1987-. -
551.5 BILTE bil
Detaljno
BLAGAJNA za podporu bolestnikah okruja upanije varadinske
Varadin : Knjigotiskara J.B. Stiflera, 1905. -
061 BLA P 1905.
061 BLA P 1905.
Zagreb : Tiskarski zavod Narodnih novinah (1888). -
(Societas historico-naturalis croatica)
061 BRUSIN
ESKOSLOVENSKA Obec (Bjelovar)
Bjelovar : eskoslovenska Obec, [1929?]. -
061=162.3 ESKO
DAN opine Varadin
Varadin : Varadinski glasnik, glasilo HDZ Varadin, 1992. -
061 DAN 1992.
DOBROTVORNO drutvo u Varadinu
Varadin : Tis. J.B. Stiflera, 1897. -
061 DOB P
061 DOBRO pra
DOBROVOLJNO vatrogasno drutvo Vinica
Varadin : Tiskarski zavod J. Platzerova sina, 1890. -
061 DOBR.VI pra
DRUTVO strieljacah sa rilom u Varadinu
Varadin : Tis. Platzera i sina, 1870. -
061 DRU.S pra
061 DRU.S P
DRUTVO varadinskih ena za zatitu djece u Varadinu
Varadin : Tiskara Stifler, 1923. -
061 DRUT en