Pojam: 551
2

BILTEN HMB
Zagreb : Dravni hidrometeoroloki zavod Republike Hrvatske, 1987-. -
551.5 BILTE bil
Detaljno
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1984. -
(Mala znanstvena knjinica Hrvatskoga prirodoslovnog drutva)
551.44 BOI kro

(Pretiskano iz programa C. K. velike realke u Spljetu kolske godine 1911-12)
551.44 BUJAS pi
Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, 1950. -
(Knjinica Prirode Hrvatskog prirodoslovnog drutva ; sv. 19)
551.5 DZERZD zra
9

GLASNIK hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1886.... -
05 GLASNIK HPD
Detaljno
Zagreb : Hidrometeoroloki zavod Socijalistike republike Hrvatske, [s.a.]. -
551.5 KIRIG pri
Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, 1948. -
(Mala nauna knjinica Hrvatskog prirodoslovnog drutva ; sv. 30)
551.4 KULUN kak
Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, 1950. -
(Mala nauna knjinica Hrvatskog prirodoslovnog drutva ; sv. 45)
kunc551 KUNC raz
Zagreb : Seljaka sloga, 1951. -
(Prosvjetna knjinica Seljake sloge : 39)
MAKJA kak
Split : Splitska drutvena tiskara, 1924. -
551 MAR e
17

NARODNA krila, aspis
Beograd, 1947-1954. -
6 NAROD nar
Detaljno
Zagreb : Hinus, 2002. -
(Udbenici Sveuilita u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
551 PAND ana
Zagreb : Tiskarski i litografiki zavod C. Albrechta, 1878. -
551.5 POTO nau
21

PRIRODA popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Drutvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
Zagreb : Nakladniki zavod Hrvatske, 1946. -
(Mala nauna knjinica Hrvatskog prirodoslovnog drutva; sv. 15)
551 RANDI kak
Zagreb : [s. n.], 1932 (Zagreb : Tipografija). -
551.48 THALL vod
25

VIJESTI iz Hidrometeoroloke slube
Zagreb ; Hidrometeoroloki Zavod NRH, 1951..... -
389 VIJE HMZ
Detaljno
26

VIJESTI Pomorske meteoroloke slube
Split : Pomorski Odjel UHMS NRH, 1955..... -
389 VIJES pms
Detaljno