Banner
Gradska knjižnica i čitaonica "Metel Ožegović" Varaždin

Pojam: Mala biblioteka

KRALJIĆ, Nikola
Rijeka : Izdavački centar Rijeka, 1985. -
(Biblioteka Dometi : mala edicija, nova serija ; knj. 45)
821.163.42 KRALJI T
Dostupno
KRŠUL, Zoran
Rijeka : Izdavački centar Rijeka, 2004. -
(Biblioteka Dometi : Nova serija, mala edicija, knj. 144)
821.163.42 KRŠU R
Dostupno
25
000

SOREL, Sanjin
Rijeka : Izdavački centar Rijeka, 2003. -
(Biblioteka Dometi ; Nova serija, mala edicija, knj. 141)
821.163.42 SOR F
Dostupno