Autor: KREGAR, Josip
HRVATSKA - kako dalje
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta : Centar za demokraciju i pravo ˝Miko Tripalo˝, 2004. -
32 HRV
2

KREGAR, Josip
Zagreb : TIM press, 2019. -
(Biblioteka Incus)
32 KRE b