Pojam: 821.163.3-3
1

ANDONOVSKI, Venko
Zagreb : Algoritam, 2011. -
(KaLibar)
821.163 AND p
3

BUŽAROVSKA, Rumena
Zagreb : V.B.Z., 2016. -
(Biblioteka Ambrozija ; knj. 428)
821.163 BUŽ m
4

DIMKOVSKA, Lidija
Zagreb : Naklada Ljevak, 2016. -
(Biblioteka Cicero)
821.163 DIM r
5

DIMKOVSKA, Lidija
Zagreb : V.B.Z., 2017. -
(Biblioteka Europom u trideset knjiga ; knj. 21)
821.163 DIM s
6

DIMKOVSKI, Lidija
Zagreb : V.B.Z., 2019. -
(Biblioteka Ambrozija ; knj. 517)
821.163 DIM n
8

ISAKOVSKI, Igor
Zagreb : Meandarmedia, 2012. -
(Edicija Meandar ; knj. 120)
821.163 ISA p
9

MADŽUNKOV, Mitko
Zagreb : Disput : Hrvatsko filološko društvo, 2018. -
(Biblioteka Književna smotra)(Na tragu klasika)
821.163 MADŽ v
10

NIKOLOVA, Olivera
Zagreb : MeandarMedia, 2017. -
(Meandar roman ; knj. 79)
821.163 NIK b
11

OSMANLI, Tomislav
Zagreb : Sandorf, 2012. -
(Biblioteka Avantura)
821.163 OSM d
13

SAZDOVA, Vinka
Zagreb : V.B.Z., 2011. -
(Biblioteka Ambrozija ; knj. 312)
821.163 SAZ p
14

15

SMILEVSKI, Goce
Zaprešić : Fraktura, 2013. -
821.163 SMI s
16

STAROVA, Luan
Zagreb : TIM press, 2018. -
(Biblioteka Naslijeđe)
821.163 STA g
STAROVA, Luan
Zagreb : Znanje, 2000. -
(Biblioteka Hit ; kolo 49 , sv. 292)
821.163 STA v
18

UROŠEVIĆ, Vlada
Zagreb : V.B.Z., 2019. -
(Biblioteka Ambrozija ; knj. 525)
821.163 URO m