Pojam: Loptica
3

BALOG
Varaždin : Katarina Zrinski, 2007. -
Izabrana djela Zvonimira Baloga)(Biblioteka Loptica)
82d BALOG
4

BALOG, Zvonimir
Varaždin : ˝Katarina Zrinski˝, 2007. -
(Izabrana djela Zvonimira Baloga ; 5)(Biblioteka Loptica)
D BALOG bos
5

Balog, Zvonimir
Varaždin : ˝Katarina Zrinski˝, 2016. -
(Izabrana djela Zvonimira Baloga ; 2)(Bilioteka Loptica)
D BALOG jam
6

BALOG, Zvonimir
Varaždin : ˝Katarina Zrinski˝, 2007. -
(Izabrana djela Zvonimira Baloga ; 2)(Biblioteka Loptica)
D BALOG jam
7

BALOG, Zvonimir
Varaždin : ˝Katarina Zrinski˝, 2007. -
(Izabrana djela Zvonimira Baloga ; 4)(Biblioteka Loptica)
D BALOG kak
8

BALOG, Zvonimir
Varaždin : ˝Katarina Zrinski˝, 2007. -
(Izabrana djela Zvonimira Baloga ; 7)(Biblioteka Loptica)
D BALOG lju
9

BALOG, Zvonimir
Varaždin : ˝Katarina Zrinski˝, 2007. -
(Izabrana djela Zvonimira Baloga ; 8)(Biblioteka Loptica)
D BALOG mal
10

BALOG, Zvonimir
Varaždin : ˝Katarina Zrinski˝, 2007. -
(Izabrana djela Zvonimira Baloga ; 1)(Biblioteka Loptica)
D BALOG nev
11

BALOG, Zvonimir
Varaždin : Katarina Zrinski, 2007. -
(Biblioteka Loptica)(Izabrana djela Zvonimira Baloga, knj. 1)
D BALOG nev
12

BALOG, Zvonimir
Varaždin : ˝Katarina Zrinski˝, 2007. -
(Izabrana djela Zvonimira Baloga ; 11)(Biblioteka Loptica)
I BALOG obo
13

BALOG, Zvonimir
Varaždin : ˝Katarina Zrinski˝, 2007. -
(Izabrana djela Zvonimira Baloga ; 9)(Biblioteka Loptica)
D BALOG pus
14

BALOG, Zvonimir
Varaždin : ˝Katarina Zrinski˝, 2007. -
(Izabrana djela Zvonimira Baloga ; 10)(Biblioteka Loptica)
D BALOG slo
15

BALOG, Zvonimir
Varaždin : ˝Katarina Zrinski˝, 2007. -
(Izabrana djela Zvonimira Baloga ; 6)(Biblioteka Loptica)
D BALOG sto
BALOG, Zvonimir
Varaždin : ˝Katarina Zrinski˝, 2007. -
(Izabrana djela Zvonimira Baloga ; 3)(Biblioteka Loptica)
D BALOG zel
17

BEDFORD, David
Zagreb : Turistička naklada, 2016. -
(Biblioteka Loptica)
M BEDFO vol
18

BEDFORD, David
Zagreb : Turistička naklada, 2016. -
(Biblioteka Loptica)
M BEDFO vol
19

BEZINOVIĆ-Haydon, Iva
Zagreb : Turistička naklada, 2019. -
(Loptica)
M BEZIN mal
20

BOROVAC, Ivanka
Zagreb : Turistička naklada, 2018. -
(Loptica)
M BOROV bot
21

BOROVAC, Ivanka
Zagreb : Turistička naklada, 2017. -
(Loptica)
D BOROV det
22

BOROVAC, Ivanka
Zagreb : Turistička naklada, 2019. -
(Loptica)
D BOROV det-2
23

BOROVAC, Ivanka
Zagreb : Turistička naklada, 2017. -
(Loptica)
M BOROV živ
24

CARY, Gemma
Zagreb : Turistička naklada, 2015. -
(Biblioteka Loptica)
S CARY mam
25

CARY, Gemma
Zagreb : Turistička naklada, 2015. -
(Biblioteka Loptica)
S CARY tat
26

HEYMANS, Adrienne
Zagreb : Turistička naklada, 2018. -
(Zbirka Živimo zajedno)(Biblioteka Loptica)
M HEYMA nau-7
27

HEYMANS, Adrienne
Zagreb : Turistička naklada, 2018. -
(Zbirka Živimo zajedno)(Biblioteka Loptica)
M HEYMA nau-8
29

HEYMANS, Adrienne
Zagreb : Turistička naklada, 2016. -
(Zbirka Živimo zajedno)(Biblioteka Loptica)
M HEYMA nau-3