Autor: Coupland, Douglas
Građa ove zbirke namijenjena je svim korisnicima Knjižnice za čitanje u slobodno vrijeme.
1

COUPLAND, Douglas
Koprivnica : Lora ; Varaždin : Katarina Zrinski, 2001. -
(Biblioteka Kult)
821.111 COU G