Autor: Stewart, Daniel Blair
Građa ove zbirke namijenjena je svim korisnicima Knjižnice za čitanje u slobodno vrijeme.
1

STEWART, Daniel Blair
Berkley : TROG, 1999. -
929 STE T