Autor: Kafka, Franz
Građa ove zbirke namijenjena je svim korisnicima Knjižnice za čitanje u slobodno vrijeme.
1

KAFKA, Franz
Zagreb : Europapress holding, 2008. ([s. l.] : Grafica Veneta). -
(Biblioteka Jutarnjeg lista. Lektira - klasici ; 2)
821.112.2 KAF P