A Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Napredno

Zbirka se sastoji od doktorskih disertacija obranjenih na Fakultetu organizacije i informatike i disertacija obranjenih na drugim ustanovama, a čiji su autori djelatnici Fakulteta. Zbirka je pretraživa, radovi imaju digitalizirane, slobodno dostupne sadržaje u pdf formatu. Digitalne publikacije dostupne u ovoj zbirci smiju se koristiti samo za osobnu uporabu i istraživački rad. Za svaku drugu svrhu potrebno je ishoditi odobrenje autora ili nositelja autorskog prava.

17

BOSILJ-Vukšić, Vesna
Varaždin : V. Bosilj Vukšić, 1997. ([s. l. : s. n.]). -
007 BOS G
25

CINGULA, Marijan
Varaždin : M. Cingula, 1992. ([s. l. : s. n.]). -
004.03 CIN M