A B Č D E F G H I K M O P R S T U V W Z
Napredno

Zbirka se sastoji od magistarskih radova obranjenih na Fakultetu organizacije i informatike i magistarskih radova obranjenih na drugim ustanovama, a čiji su autori djelatnici Fakulteta. Zbirka je pretraživa, radovi imaju digitalizirane, slobodno dostupne sadržaje u pdf formatu. Digitalne publikacije dostupne u ovoj zbirci smiju se koristiti samo za osobnu uporabu i istraživački rad. Za svaku drugu svrhu potrebno je ishoditi odobrenje autora ili nositelja autorskog prava.

17

BOJANIĆ, Milorad
Varaždin : M. Bojanić, 1971. ([s. l. : s. n.]). -
519.8 BOJ O
19

BOROVIĆ, Franjo
Varaždin : F. Borović, 2010. ([s. l. : s. n.]). -
37.018 BOR P
20

BOSILJ-Vukšić, Vesna
Varaždin : V. Bosilj-Vukšić, 1993. ([s.l. : s.n.]). -
004.652.5 BOS O
24

BOŽIĆEV, Marija
Varaždin : M. Božićev, 1993. ([s. l. : s. n.]). -
336.71 BOŽ U
30

BRUMEC, Slaven
Varaždin : S. Brumec, 2008. ([s. l. ; s. n.]). -
004.031 BRU R