PDF dokument BILTEN PRINOVA 1/2019.
6 PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA I TEHNOLOGIJA
621 STROJARSTVO OPĆENITO. NUKLEARNA TEHNOLOGIJA. ELEKTRONIČKO INŽENJERSTVO. STROJEVI