Pojam: SIMPOZIJ
5

Cavtat : Jugoslavenski nacionalni komitet-Međunarodne konvencije za velike električne mreže, 1975. -
007 SIM
7

COURANT Computer Science Symposium (1 ; 1970 ; New York)
New Jersey : Englewood Cliffs ; Prentice-Hall, 1971. -
681.3 DEB