Pojam: MAGISTARSKI RAD
15

BOJANIĆ, Milorad
Varaždin : M. Bojanić, 1971. ([s. l. : s. n.]). -
519.8 BOJ O
17

BOROVIĆ, Franjo
Varaždin : F. Borović, 2010. ([s. l. : s. n.]). -
37.018 BOR P
18

BOSILJ-Vukšić, Vesna
Varaždin : V. Bosilj-Vukšić, 1993. ([s.l. : s.n.]). -
004.652.5 BOS O
22

BOŽIĆEV, Marija
Varaždin : M. Božićev, 1993. ([s. l. : s. n.]). -
336.71 BOŽ U
26

BRUMEC, Slaven
Varaždin : S. Brumec, 2008. ([s. l. ; s. n.]). -
004.031 BRU R