2

Guilford : Dushkin, 2009. -
(Annual editions)
327 COM
Cambridge : American Academy of Arts and Sciences, 1990. -
32 DAE
Zagreb : Informator, 1986. -
(Biblioteka Politička misao: posebna izdanja)
321 DEL
5

Needham Heights : Simon & Schuster Custom, 1996-1999. -
321 DIA
11

Osijek : Pan liber, 1999. -
(Biblioteka Vanjska politika i međunarodni odnosi ; knj. 3)
321 GLO
12

Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta : Centar za demokraciju i pravo ˝Miko Tripalo˝, 2004. (Zagreb : Sveučilišna tiskara). -
321.7 HRV
13

Boston : Kluwer, 1995. -
(Recent economic thought series)
321 INS
16

Zagreb : Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, 2010. ([s. l. : s. n.]). -
327.39 MAL
17

Beograd : Savremena administracija, 1973. -
32 POL
Zagreb : Globus, 1979. -
(Biblioteka ˝Prometej˝ : kolo 1 ; knj. 5)
321.74 SOC
26

Zagreb : Hrvatsko vojno učilište ˝Dr. Franjo Tuđman˝, 2017- . -
32 STR
vol. 1, br. 1(2017)- . -
Detaljno
Zagreb : Fakultet političkih znanosti Sveučilišta, 2005. -
(Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu : Biblioteka Politička misao;sv. 52)
32 TEO
28

Washington : Inter-American Development Bank ; David Rockefeller Center for Latin American Studies, Harvard University, 2005. -
(Economic and social progress in Latin America, ISBN 0095-2850 ; 2008 report)
32 POL
29

ARNOLD, R. Douglas
New Haven : Yale University, 1990. -
328.34 ARN L
30

BAIER, Stephan
Varaždin : TIVA : Hrvatska paneuropska unija, ogranak Varaždin, 2001. -
327.39 BAI K