Pojam: 1963
BLANUA, Danilo
Zagreb : Tehnika knjiga, 1963. -
(Udbenici sveuilita u Zagrebu = Manualia universitatis studiorum)
MATEMATIKA Bla vi
vm
JOVANOVI, Predrag R.
Beograd : Univerzitet u Beogradu, 1963.-
BS Jov sta
JURJEVI, Milivoj
Rijeka : Via pomorska kola, 1963.-
BS Jur ter
MIOKOVI, Mihajlo
Beograd : Savezni odbor Jugoslavenskih pionirskih igara, 1963. -
(Mladi tehniar ; 9)
NAUTIKA Mio pri
pm
POMORSKI zbornik
Rijeka : Drutvo za prouavanje i unapreenje pomorstva Jugoslavije, 1963-. -
ENCIKLOPEDIJE Dru pom
pz1
POMORSKI zbornik
Rijeka : Drutvo za prouavanje i unapreenje pomorstva Jugoslavije, 1963-. -
ENCIKLOPEDIJE Dru pom
pz2
POMORSKI zbornik
Rijeka : Drutvo za prouavanje i unapreenje pomorstva Jugoslavije, 1963-. -
ENCIKLOPEDIJE Dru pom
pz3
POMORSKI zbornik
Rijeka : Drutvo za prouavanje i unapreenje pomorstva Jugoslavije, 1963-. -
ENCIKLOPEDIJE Dru pom
pz6
POMORSKI zbornik
Rijeka : Drutvo za prouavanje i unapreenje pomorstva Jugoslavije, 1963-. -
ENCIKLOPEDIJE Dru pom
pz7
POMORSKI zbornik
Rijeka : Drutvo za prouavanje i unapreenje pomorstva Jugoslavije, 1963-. -
ENCIKLOPEDIJE Dru pom
pz8
TEHNIKA enciklopedija
Zagreb : Jugoslavenski leksikografski zavod, 1963-. -
ENCIKLOPEDIJE Jug teh
te1
TEHNIKA enciklopedija
Zagreb : Jugoslavenski leksikografski zavod, 1963-. -
ENCIKLOPEDIJE Jug teh
te10
TEHNIKA enciklopedija
Zagreb : Jugoslavenski leksikografski zavod, 1963-. -
ENCIKLOPEDIJE Jug teh
te11
TEHNIKA enciklopedija
Zagreb : Jugoslavenski leksikografski zavod, 1963-. -
ENCIKLOPEDIJE Jug teh
te12
TEHNIKA enciklopedija
Zagreb : Jugoslavenski leksikografski zavod, 1963-. -
ENCIKLOPEDIJE Jug teh
te13
TEHNIKA enciklopedija
Zagreb : Jugoslavenski leksikografski zavod, 1963-. -
ENCIKLOPEDIJE Jug teh
te2
TEHNIKA enciklopedija
Zagreb : Jugoslavenski leksikografski zavod, 1963-. -
ENCIKLOPEDIJE Jug teh
te3
TEHNIKA enciklopedija
Zagreb : Jugoslavenski leksikografski zavod, 1963-. -
ENCIKLOPEDIJE Jug teh
te5
TEHNIKA enciklopedija
Zagreb : Jugoslavenski leksikografski zavod, 1963-. -
ENCIKLOPEDIJE Jug teh
te6
Link
Diplomski i zavrni radovi Pomorskog fakulteta
Link
Katalog Sveuiline knjinice u Splitu
Link
HRAK - Portal znanstvenih asopisa
Link
Online baze podataka
Link
IMSC konferencija
Link
Transactions on Maritime Science
Link