Pojam: 1976
BARTOLI, Ljerka
Zagreb : kolska knjiga, 1976. -
(Udbenici Zagrebakog sveuilita = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis / kolska knjiga)
RJENICI Bar mec
BEGO, Vojislav
Zagreb : Tehnika knjiga, 1976. ((Subotica : Birografika)). -
(Udbenici Sveuilita u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis / Tehnika knjiga)
BEE Beg mje
Ben-Sasson, H.H.
Cambridge : Harvard university press, 1976. -
RAZNO Ben his
hjp
Bodroi, Dragoljub
Beograd : Fakultet organizacionih nauka, 1976 (Beograd : Zavod za grafiku tehniku Tehnolokog-metalurkog fakulteta). -
EKONOMIJA Bod zbi
zzoui
GOSTL, I.
Zagreb : kola za strane jezije, 1976. ((Zagreb : Vjesnik)). -
JEZICI Gos eng
INENJERSKO-TEHNIKI prirunik, u
Beograd : Rad, 1976. -
(Biblioteka tehnike literature)
MATEMATIKA Pap in
itpk
Jovanovi, Tomislav
Beograd : Privredno financijski vodi, 1976. -
(Skripta / Fakultet organizacionih nauka, Beograd ; sv 21)
MATEMATIKA Jov zbi
zzoi1
Jovanovi, Tomislav
Beograd : Privredno financijski vodi, 1976. -
(Skripta / Fakultet organizacionih nauka, Beograd ; sv 21)
MATEMATIKA Jov zbi
zzoi2
LOZICA, Ivo
Split : akovski sabor, 1976. -
(Biblioteka likovnih djela ; 2)
RAZNO Loz loz
il
MARTI, Ljubomir
Zagreb, Informator, 1976. (Subotica : Birografika). -
(Udbenici Sveuilita u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrebiensis / Informator)
MATEMATIKA Mar pri
pmmeazz
MORAZE, Charles
Zagreb : Naprijed, 1976. -
(Historija ovjeanstva - kulturni i nauni razvoj : sv. 5. : knj. 2.)
RAZNO Mor dev2
ds1775-1905
MORAZE, Charles
Zagreb : Naprijed, 1976. -
(Historija ovjeanstva - kulturni i nauni razvoj : sv. 5. : knj. 3.)
RAZNO Mor dev3
ds1775-1905
MORAZE, Charles
Zagreb : Naprijed, 1976. -
(Historija ovjeanstva - kulturni i nauni razvoj : sv. 5. : knj. 4.)
RAZNO Mor dev4
ds1775-1905
Oani, Katarina
Zagreb : kolska knjiga, 1976. (Zagreb : Grafiki zavod Hrvatske). -
(Srednje kolekolska knjiga)
BEE Oa tel
t1
PETRI, Jovan J.
Beograd : Nauna knjiga, 1976. -
MATEMATIKA Pet ope
oi
POMORSKA enciklopedija
Zagreb : Jugoslavenski Leksikografski zavod, 1976. -
ENCIKLOPEDIJE Jug pom
pe3
RADONI, M.
Beograd : Graevinska knjiga, 1976. -
BS Rad gre
Raji, Florijan
Zagreb : kolski centar Ruer Bokovi, 1976. -
BEE Raj osn2
RAPAJI, Bogdan
Beograd : Privredni pregled, 1976. -
FIZIKA Rap pre
Link
Diplomski i zavrni radovi Pomorskog fakulteta
Link
Katalog Sveuiline knjinice u Splitu
Link
HRAK - Portal znanstvenih asopisa
Link
Online baze podataka
Link
IMSC konferencija
Link
Transactions on Maritime Science
Link