Pojam: 1985
AGANOVI, Ibrahim
Zagreb : kolska knjiga, 1985- ((Zagreb : Grafiki zavod Hrvatske)). -
517.9:53>(075.8)
CAHILL, Richard A.
London : Fairplay Publications, 1985. -
NAUTIKA Cah str
stc
COATINGS and
Sandefjord : Jotun marine coatings, 1985. -
BG Jot coa
cimwwh
Dani, Husein
Zagreb : Fakultet prometnih znanosti, 1985. (Varadin : Varteks, Tiskara). -
(Udbenici Sveuilita u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
FIZIKA Da teh
tmtp
Friedman, Edwin H
New York : Guilford Press, 2011 c1985. -
(The Guilford family therapy series)
RAZNO Fri gen
ggfpcs
HOSTNIKAR, D.
Portoro : Vija pomorska kola Piran, 1985.-
NAUTIKA Hos pri
IVI, Antonija
Zagreb : Via tehnika kola za sigurnost pri radu i zatitu od poara, 1985.-
NAUTIKA Ivi za
KATALOG pomorskih
Split : Hidrografski institut Jugoslavenske ratne mornarice - Split, 1985.-
NAUTIKA Hid kat
KOLUDROVI, iril
Beograd : Nauna knjiga, 1985. -
(Udbenici Sveuilita u Rijeci = Manualia Universitatis studiorum F)
FIZIKA Kol teh
KULJAA, Ljubomir
Zagreb : kolska knjiga, 1985. ((Subotica : Birografika)). -
(Udbenici Sveuilita u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
BEE Kulj aut
LUPPI, Aldo
Zagreb : kolska knjiga, 1985. ((Zagreb : Grafiki zavod Hrvatske)). -
(Udbenici zagrebakog Sveuilita = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
RJENICI Lup cor
Markovi, Ivo,, inenjer prometa
Zagreb : Fakultet prometnih znanosti, 1985. (Varadin : Varteks, Tiskara). -
PROMET Mar nov
nttnjup
Mims III, Forrest M.
Fort Worth : Forrest M. Mims III, 1985. -
BEE Mim eng
emnoaic
MITROVI, B.
Beograd : Niro Tehnika knjiga, 1985. -
INFORMATIKA Mit li
lkzb
NIE, Vilim
Zagreb : kolska knjiga, 1985. -
(Udbenici Sveuilita u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum)
FIZIKA Ni des
dg
POMORSKA enciklopedija
Zagreb : Jugoslavenski Leksikografski zavod, 1985. -
ENCIKLOPEDIJE Jug pom
pe7
PRIKRIL, Boris
Zagreb [etc.] : Znanje [etc.], 1985. -
(Sabrana djela Borisa Prikrila)
RAZNO Pri nev
nna2pk
PRIKRIL, Boris
Zagreb [etc.] : Znanje [etc.], 1985. -
(Sabrana djela Borisa Prikrila)
RAZNO Pri pak
pp1mp
PRIKRIL, Boris
Zagreb [etc.] : Znanje [etc.], 1985. -
(Sabrana djela Borisa Prikrila ; kolo 1 ; sv.6-7)
RAZNO Pri pak
pp2
Link
Diplomski i zavrni radovi Pomorskog fakulteta
Link
Katalog Sveuiline knjinice u Splitu
Link
HRAK - Portal znanstvenih asopisa
Link
Online baze podataka
Link
IMSC konferencija
Link
Transactions on Maritime Science
Link