Biani, Zlatimir
Zagreb : Postdiplomski studij prirodnih znanosti, 1988. -
POSLIJEDIPLOMSKI Bi pri
BILEN, Miljenko
Zagreb : kolska knjiga, 1988. ((Zagreb : Zagreb)). -
(Udbenici Sveuilita u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
EKONOMIJA Bil eko
BOIEVI, Juraj
Zagreb : kolska knjiga, 1988. -
BEE Bo tem
ta1
CINDRO, Nikola
Zagreb : kolska knjiga, 1988. ((Subotica : Minerva)). -
537.1/.8(075.8)
FILIPOVI, Ivan,, kemiar
Zagreb : kolska knjiga, 1988. ((Zagreb : Grafiki zavod Hrvatske)). -
FIZIKA Fil op
GODIN, Gabriel
Ensenada, Mexico : Centro de Investigacion y Educacion Superior de Ensenada (CICESE), c1988. -
NAUTIKA God tid
GRABOVAC, Ivo
Zagreb : kolska knjiga, 1988. -
(Usmjereno obrazovanje / kolska knjiga)
PRAVO Gra bro
GRABOVAC, Ivo
Zagreb, kolska knjiga, 1988. (Zagreb : Ognjen Prica). -
(Usmjereno obrazovanje / kolska knjiga)
PRAVO Gra pom
pp
GRUBII-DEMEROV, Milo
Zagreb : Fakultet strojarstva i brodogradnje, 1988.-
BG Gru bro
bk
Guidance on
London : International maritime organization, 1988. -
PRAVILA Imo gui
giimc
Guide for combating
Manoel island : Regional oil combating centre fot the mediterranean sea, 1988. -
NAUTIKA Reg gui
gcampm
TEME
Link
Diplomski i zavrni radovi Pomorskog fakulteta
Link
Katalog Sveuiline knjinice u Splitu
Link
HRAK - Portal znanstvenih asopisa
Link
Online baze podataka
Link
IMSC konferencija
Link
Transactions on Maritime Science
Link