(editor-in-chief, Richard)
Boca Raton : CRC Press ; [New York] : IEEE Press, 1997. -
The electrical engineering handbook series
BEE Dor ele
eeh
BIANI, Zlatimir
Split : Pomorski fakultet Sveuilita : Dravni hidrografski institut, 1997. ((Split : Dravni hidrografski institut)). -
NAUTIKA Bi upr
CORNISH, Maurice M
East Molesey : Thomas Reed, 1997. -
NAUTIKA Cor mar
CRISIS, communication
London : Videotel marine international, 1997. -
PRAVILA Vid cri
ccym
Cunningham, Derek
London : Videotel marine international, 1997. -
PRAVILA Cun man
msp4mb
GRABOVAC, Ivo
Split : [Pravni fakultet], 1997. ((Split : Abel internacional)). -
PRAVO Gra pom
GRABOVAC, Ivo
Split : Knjievni krug, 1997. ((Varadin : Tiskara Varteks)). -
(Pomorska biblioteka / Knjievni krug, Split ; 2)
PRAVO Gra ogl
Hasty, Ronald W
New York : The McGraw-Hill Companies, 1997. -
The McGraw-Hill series in marketing
EKONOMIJA Has ret
28

HAZNADAR, Zijad
Zagreb : kolska knjiga, 1997. ((Zagreb : Grafiki zavod Hrvatske)). -
(Udbenici Sveuilita u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
BEE Haz ele
HLAA, Vinko
Rijeka : Pravni fakultet, 1997. ((Opatija : Graftrade-agar)). -
(Biblioteka Udbenici, skripta i posebna izdanja)
PRAVO Hla pra
Hrvatski leksikon [kartografska
Zagreb : Naklada Leksikon, 1996-1997. (Zagreb : Grafiki zavod Hrvatske). -
ENCIKLOPEDIJE Nak hrv
hlL-
Link
Diplomski i zavrni radovi Pomorskog fakulteta
Link
Katalog Sveuiline knjinice u Splitu
Link
HRAK - Portal znanstvenih asopisa
Link
Online baze podataka
Link
IMSC konferencija
Link
Transactions on Maritime Science
Link