ANDERSON, Phil
London : The nautical insitute, 1999. -
PRAVO And mar
mgmi
BARBI, Jaka
Zagreb : Organizator, 1999- . (Zagreb : Sveuilina tiskara). -
PRAVO Bar pra
pd
BARJAMOVI, Nikola
Podgorica : Univerzitet Crne Gore ; Kotor : Fakultet za pomorstvo ; Cetinje : tamparija Obod, 1999 (Cetinje : Obod). -
SUSTAVI Bar aut
BARKOVI, Draen
Osijek : Ekonomski fakultet, 1999. ((Osijek : Gradska tiskara Osijek)). -
EKONOMIJA Bar uvo
BOLANA, Dragan
Split : Pravni fakultet, 1999. (([s. l. : s. n.])). -
PRAVO Bol pom
Bori, Vojslav
Rijeka : Udruga pomorskih agenata Hrvatske, 1999. -
PRAVO Bor me
mhppa
11

BUJAS, eljko,, filolog
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 1999. ((Ljubljana : Tiskarna Delo)). -
(Biblioteka Rjenici i leksikoni)
RJENICI Buj vel
12

BUJAS, eljko,, filolog
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 1999. ((Ljubljana : Tiskarna Delo)). -
(Biblioteka Rjenici i leksikoni)
RJENICI Buj vel
Chater, Kathy
London : Videotel marine international, 1999. -
PRAVILA Cha wat
wp
Comprehensive manual
London : International Maritime Organization, 1999. -
PRAVILA Imo com
cmprf
epealk, Krunoslav
Zagreb : Hrvtasko vojno uilite, Uilite hrvatske ratne mornarice Petar Kreimi IV, Katedra navigacije i pomorstva, 1999. -
NAUTIKA ep ter
tnzz
FILIPOVI, Dragan
Podgorica : Univerzitet Crne Gore ; Cetinje : Obod, 1999 (Cetinje : Obod). -
BEE Fil osn
GRABOVAC, Ivo
Split : Knjievni krug, 1999. ((Split : Slobodna Dalmacija)). -
(Biblioteka znanstvenih djela / Knjievni krug, Split ; 106)
PRAVO Gra pri
GRIFFITHS, Denis
London : Institute of Marine Engineers, c1999
BS Gri mar
mmsde
Grladinovi, Tomislav
Zagreb : umarski fakultet Sveuilita u Zagrebu, 1999. (Senj : Jadranska tiskara). -
(Udbenici Sveuilita u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
SUSTAVI Grl upr
upspdpn
Guidance on
London : International maritime organization, 1999-
PRAVILA Imo gui
giimc
HALL, Dennis T.
London : Witherby Seamanship Ltd, 1999.
BEE Hal pra
pmek
Hindmarch, Gary
London : Videotel marine international, 1999. -
PRAVILA Hin eff
eomde
Hrvatska
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krlea, 1999. (akovec : Zrinski). -
ENCIKLOPEDIJE Lek hrv
he1
28

HRVATSKI jezini
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje : Pergamena : kolske novine, 1999. ((Bjelovar : Prosvjeta)). -
RJENICI Bar hrv
Huyler, Stephen P.
New Haven : Yale university press, 1999. -
RAZNO Huy mee
mgehd
Link
Diplomski i zavrni radovi Pomorskog fakulteta
Link
Katalog Sveuiline knjinice u Splitu
Link
HRAK - Portal znanstvenih asopisa
Link
Online baze podataka
Link
IMSC konferencija
Link
Transactions on Maritime Science
Link