(general editor,)
San Diego, CA : Thunder Bay Press, 2001. -
ENCIKLOPEDIJE Gib enc
es
ADMIRALTY, British
Taunton : The United Kingdom hydrographic office, 20015. -
PRAVILA Adm NP28
asddspNP28
ADMIRALTY, British
Taunton : The United Kingdom hydrographic office, 2001. -
PRAVILA Adm adm
asdwcipNP38
ANI, Vladimir
Zagreb : Novi Liber : kolska knjiga, 2001. ((Zagreb : Grafiki zavod Hrvatske)). -
RJENICI Ani pra
ANTONI, Radovan
Split, Visoka pomorska kola, 2001. (Split : Kartular). -
BS Ant bro
bspps2000pr
BABI, Mate
Zagreb : Mate, 2001. ((Zagreb : Sveuilina tiskara)). -
(Biblioteka Gospodarska misao)
EKONOMIJA Bab mak
14

Bahtijarevi-ikret, Fikreta
Zagreb, Masmedia, [2001?] ([Zagreb] : Grafiki zavod Hrvatske). -
RJENICI Bah lek
lm
BARIEVI, Hrvoje
Rijeka : Pomorski fakultet : Glosa, 2001. (([Rijeka] : Tiskara i grafika agar)). -
(Udbenici Sveuilita u Rijeci = Manualia Universitatis studiorum Fluminensis)
PROMET Bar teh
BAUGHEN, Simon
London : Cavendish Publishing Limited, 2001.
PRAVO Bau shi
BENDER Matthew
New York : Matthew Bender & Co., inc., 2001.-
PRAVO Ben han
hmc
Bevan, John
Hampshire : Submex Limited, 2001. -
NAUTIKA Bev pro
pdh
BILII, Mijo
Rijeka : Visoka pomorska kola, Odjel za pomorstvo, 2001. (Rijeka : Helvetica). -
(Udbenici Sveuilita u Rijeci = Manualia Universitatis studiorum Fluminensis)
MEDICINA Bil psi
prb
22

BUDIN, Leo
Zagreb : Element, 2001. -
INFORMATIKA Bud mik
mm
BUKA, Ante
Rijeka : Pomorski fakultet, 2001. -
(Udbenici Sveuilita u Rijeci = Manualia Universitatis studiorum Fluminensis)
FIZIKA Buk gra
Casad, Joe, 1958-
Indianapolis, Ind. ; [Great Britain] : Sams, 2001. -
(Sams teach yourself in 24 hours)
INFORMATIKA Cas sam
styti24h
Catesby, Deborah
London : Videotel marine international, 2001. -
PRAVILA Had alc
ab
Catesby, Deborah
London : Videotel marine international, 2001. -
PRAVILA Had dru
dwc
COOKE, Julian
Bodmin : Lloyds shipping law library, 2001.-
PRAVO Coo voy
ULI-VISKOTA, Adelija
Split : Visoka pomorska kola, Upravljanje jahtama i marinama, 2001. ((Dugi Rat : Tiskara Poljica)). -
JEZICI ul eng
30

Diki, Domagoj
Zagreb : Barbat : Ministarstvo zastite okolisa i prostornog uredenja Republike Hrvatske, 2001. (Zagreb : Sveucilisna tiskara). -
MEDICINA Dik eko
el
TEME
Link
Diplomski i zavrni radovi Pomorskog fakulteta
Link
Katalog Sveuiline knjinice u Splitu
Link
HRAK - Portal znanstvenih asopisa
Link
Online baze podataka
Link
IMSC konferencija
Link
Transactions on Maritime Science
Link