Pojam: 5S POSTUPAK-UPRAVLJANJE KVALITETOM
1

IKO Kuli, Marija
Split : Ekonomski fakultet, 2010. -
(Udbenici Sveuilita u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)
EKONOMIJA Kul upr
uk
Link
Diplomski i zavrni radovi Pomorskog fakulteta
Link
Katalog Sveuiline knjinice u Splitu
Link
HRAK - Portal znanstvenih asopisa
Link
Online baze podataka
Link
IMSC konferencija
Link
Transactions on Maritime Science
Link