Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Pojam: Javorovi__ Marica

Link 0 Diplomski i završni radovi Pomorskog fakulteta
Diplomski i završni radovi Pomorskog fakulteta
Link 1 Katalog Sveučilišne knjižnice u Splitu
Katalog Sveučilišne knjižnice u Splitu
Link 2 HRČAK - Portal znanstvenih časopisa
HRČAK - Portal znanstvenih časopisa
Link 3 Online baze podataka
Online baze podataka
Link 4 IMSC konferencija
IMSC konferencija
Link 5 Transactions on Maritime Science
Transactions on Maritime Science
Metlib
Za korištenje aplikacije morate biti član knjižnice. U knjižnici morate prijaviti svoju e-mail adresu.
Izjava o pristupačnosti