Banner
Biskupijska knjižnica Varaždin

Lubina PETAR

13
000

MEĐUNARODNI mariološko-marijanski kongres (21 ; 2004 ; Rim)
Zagreb : Kršćanska sadašnjost : Hrvatski mariološki institut, 2005. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Teološki radovi : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ; sv. 47)
27-31 MAT m
Dostupno
Link 0 DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

Link 1 OADTL
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.

Izjava o pristupačnosti