Banner
Biskupijska knjinica Varadin

Pojam: KNJI��EVNOST

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVI"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka knjievnog i kazališnog kritiara i katolikog aktivista dr. Ljubomira Marakovia.

Dr. Ljubomir Marakovi, hrvatski knjievni i kazališni kritiar, roen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovake gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beu, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovia. Bio je jedan od osnivaa hrvatskog katolikog pokreta te je kroz 4 godine ureivao asopis Lu. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga uenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasinoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., ureuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljea, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu knjievnost i teoriju knjievnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je ve 1945. bio suspendiran kao profesor sa dravnih uilišta, te 1947. osuen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom politikih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih knjievni i kazališni kritiar te jedan od prvih filmskih kritiara u razdoblju izmeu dva rata. Zagovarao je knjievnost kršanskog katolikog nadahnua i isticao vrijednost katolikih pisaca. Napisao je i objavio sljedea djela: Nov ivot (1910.), Novi pripovjedai: kritike studije i minijature(1929.), Puka pozornica: bit i uspjesi nestrune pozornice (1929.), Hrvatska knjievnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedai (1934.) i Hrvatska knjievna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradovi (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljae 1959. godine. 

nema rezultata
Nisu pronađeni rezultati pretraživanja
koji odgovaraju vašem upitu:

KNJI��EVNOST
Link 0 DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJINICA
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJINICA

Digital Vatican Library omoguuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjinice.

Link 1 OADTL
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjinica koja omoguava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadrajima u podruju religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.

Izjava o pristupačnosti