Lektirni naslovi
Lektira za 3. razred osnovne škole
BARRIE, James Matthew
Zagreb : Znanje; Jutarnji list, 2009. -
(Biblioteka Stribor. Posebna izdanja; knj. 8.)
D BARRI pet
Lektira za 4. razred osnovne škole
2

BRLIĆ-Mažuranić, Ivana
Zagreb : Mladost, 1998. -
(Biblioteka Vjeverica)
D BRLIĆ pri
3

BRLIĆ-Mažuranić, Ivana
Zagreb : Mladost, 1998. -
(Biblioteka Vjeverica)
D BRLIĆ pri
4

BRLIĆ-Mažuranić, Ivana
Zagreb : Goldeng marketing-Tehnička knjiga, 2004. -
D BRLIĆ pri
5

BRLIĆ Mažuranić, Ivana
Zagreb : ABC naklada, 1999. -
(Biblioteka Lektirna knjiga)
D BRLIĆ pri
6

SPYRI, Johanna
Zagreb : Znanje; Jutarnji list, 2009.. -
(Biblioteka Stribor. Posebno izdanje; knj.6.)
D SPYRI hei