Autor: Aleksander, Irina
Napredno
1

ALEKSANDER, Irina
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Disput, 2011. -
(Biblioteka Književna smotra)
821.161.1-8 ALEKS dou
ALEKSANDER, Irina
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Disput, 2003. -
(Biblioteka Književna smotra)
929 ALEKS sam
ALEKSANDER, Irina
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo [etc.], 2003. -
(Biblioteka Književna smotra)
821.161.1-94 ALEKS svi
4

ALEKSANDER, Irina
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Disput, 2017. -
(Biblioteka Književna smotra)
821.161.1-3 ALEKS zov