Autor: Badurina, Lada
Napredno
1

BADURINA, Lada
Zagreb : Matica hrvatska, 2007. -
811.163.42 BADUR hrv
2

KOVAČEVIĆ, Marina
Rijeka : Izdavački centar Rijeka, 2001. -
(Biblioteka Dometi. Nova serija ; knj. 138)
81’42 KOVAČ ras