Pojam: 327
Napredno
3

BROGAN, Patrick
Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2005. -
(Biblioteka Za početnike)
327 BROGA ame
CALVOCORESSI, Peter
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2003. -
(Plava biblioteka ; 209)
327 CALVO svj
5

CHOMSKY, Noam
Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2002. -
327 CHOMS jed
7

CHOMSKY, Noam
Zagreb : Naklada Ljevak, 2004. -
(Biblioteka Posebna izdanja)
327 CHOMS heg
10

CHOMSKY, Noam
Zagreb : Naklada Ljevak, 2016. -
(Biblioteka Bookmarker)
327 CHOMS tko
CVRTILA, Vlatko
Zagreb : Centar za politološka istraživanja, 2004. -
(Biblioteka Globalizacija ; knj. 2)
327 CVRTI hrv
ČEHULIĆ Vukadinović, Lidija
Zagreb : Politička kultura ; Podgorica : CID, 2010. -
(Biblioteka Posebna izdanja)
327 ČEHUL eur
14

DOMOVINSKI rat
Zagreb : Nakladni zavod Globus : Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 2018. -
355.45(497.5) DOMOV dom
15

GLAURDIĆ, Josip
Zagreb : Mate [etc.], 2011. -
(Biblioteka Međunarodni odnosi)
327 GLAUR vri
17

GRUPP, Jeffrey
Zagreb : TELEdisk, 2011. -
(Biblioteka Tajna povijest čovječanstva)
327 GRUPP kor
18

HRVATSKA u Europskoj uniji
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo ˝Miko Tripalo˝, 2012. -
327 HRVAT
19

JAKOVINA, Tvrtko
Zagreb : Matica hrvatska, 2002. -
(Povijesna knjižnica ; knj.3)
327 JAKOV soc
27

MILARDOVIĆ, Anđelko
Osijek [etc.] : Pan liber, 2000. -
(Biblioteka Dokumenti ; knj. 4)
327 MILAR zap
29

NATO-priručnik
Brussels, NATO Public Diplomacy Division, 2007. -
327 NATO
30

NYE, Joseph S.
Zagreb : Mate, 2012. -
(Biblioteka Gospodarska misao)
316 NYE bud