Napredno
1

DUMIĆ, Miljenko
Zagreb : Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 2010. -
54 DUMIĆ ogl
GRDENIĆ, Drago
Zagreb : Novi liber [etc.], 2001. -
54 GRDEN pov
4

GREEN, Dan
Zagreb : Lusio, 2016. -
(Znanstvena potraga)
54 GREEN taj
HUTIN, Serge
Zagreb : Kulturno informativni centar ; Naklada Jesenski i Turk, 2007. -
(Biblioteka Što znam?)
54 HUTIN alk
9

PAUŠEK-Baždar, Snježana
Zagreb : Školska knjiga : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2017. -
133 PAUŠE hrv
11

SIKIRICA, Milan
Zagreb : Školska knjiga, 2014. -
54 SIKIR sed