Napredno
2

BELAMARIĆ, Joško
Split-Zagreb : EX libris, 2006. -
72 BELAM fre
3

ČORAK, Željka
Zagreb : Matica hrvatska, 2000. -
(Posebna izdanja / Matica hrvatska)
72 ČORAK ufu
4

ĐURIĆ, Tomislav
Samobor : Hrvatski zemljopis, 2002. -
(Biblioteka Historia Croatica ; knj.32. Stara zdanja sjeverne Hrvatske ; knj.1)
72 ĐURIĆ sta
5

FISKOVIĆ, Cvito
Split ; Zagreb : Ex libris, 2005. -
(Biblioteka Split 1700)
72 FISKO dio
7

MARKOVIĆ, Vladimir
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2004. -
(Studije i monografije ; knj. 25)
72 MARKO crk
MAROEVIĆ, Ivo
Zagreb : Art studio Azinović, 2003. -
72 MAROE ant
MUELLER, Werner
Zagreb : Golden marketing [etc.]. -
72 MUELL atl 1
PENEZIĆ, Vinko
Zagreb : Matica hrvatska, 2005. -
(Biblioteka Vijenac ; knj. 14)
72 PENEZ iza
13

14

RADOVIĆ Mahečić, Darja
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti; Školska knjiga, 2007. -
72 RADOV mod
ROGINA, Krešimir
Zagreb : Meandar, 2004. -
(Biblioteka Intermedia ; knj. 5)
72 ROGIN jut
17

ROSSI, Aldo
Karlovac : Društvo arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac, 1999. -
(Biblioteka Psefizma)
72 ROSSI arh
18

SABLIĆ, Rudolf
Zagreb : Naklada Zadro, 2009. -
(Biblioteka Likovne monografije)
72 SABLI
ŽILE, Ivica
Dubrovnik : Matica hrvatska, 2003. -
(Biblioteka Prošlost i sadašnjost ; knj. 31)
72 ŽILEI pre
21

ŽIVKOVIĆ, Zdravko
Zagreb : Republika Hrvatska Ministarstvo kulture i prosvjete, 2013.-
72 ŽIVKO hrv
22

ŽMEGAČ, Andrej
Zagreb : Školska knjiga : Institut za povijest umjetnosti, 2000. -
(Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti; knj. 31)
72 ŽMEGA bas
23

ŽUNIĆ, Alen
Zagreb : Arhitektonski fakultet : UPI-2M plus, 2018. -
72 ŽUNIĆ mis