Pojam: 791
Napredno
1

FILMSKA čitanka Ante
Zagreb : Hrvatski filmski savez, 2010. -
(Edicija Filmološke studije ; knj. 9)
791 FILMS
2

PAVIČIĆ, Jurica
Zagreb : Hrvatski filmski savez, 2017. -
(Edicija Rakurs ; knj. 12)
791 PAVIČ kla
TADIĆ, Zoran, redatelj
Zagreb : Hrvatski filmski savez, 2009. -
(Edicija Rakurs ; knj. 3)
791 TADIĆ ogl
5

TURKOVIĆ, Hrvoje
Zagreb : Matica hrvatska, 2010. -
(Biblioteka Theoria)
791 TURKO nac