Napredno
EKONOMSKI leksikon
Zagreb : Leksikografski zavod ’’Miroslav Krleža’’ : Masmedia, 2011. -
03:033.0 EKONO
9

HRVATSKI enciklopedijski rječnik
Zagreb : Europapress holding, 2004. -
03 HRVAT
HRVATSKI obiteljski leksikon
Zagreb : EPH : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2005. -
03 HRVAT