Pojam: Biblioteka Hey Joe
1

SALINGER, Jerome David
Koprivnica : Šareni dućan, 2007. -
(Biblioteka Hey Joe ; knj. 18)
821.111(73)-3 SALIN lov
2

CAIN, James Mallahan
Koprivnica : Šareni dućan, 2014. -
(Biblioteka Hey Joe ; 38(178))
821.111(73)-3 CAIN poš
3

BUKOWSKI, Charles
Koprivnica : Šareni dućan, 2013. -
(Biblioteka Hey Joe ; 36)
821.111(73)-3 BUKOW nem
4

BUKOWSKI, Charles
Koprivnica : Šareni dućan, 2011. -
(Biblioteka Hey Joe ; 33)
821.111(73)-31 BUKOW žen
5

ALGREN, Nelson
Koprivnica : Šareni dućan, 2011. -
(Biblioteka Hey Joe ; 32)
821.111(73)-31 ALGRE hod
6

BUKOWSKI, Charles
Koprivnica : Šareni dućan, 2010. -
(Biblioteka Hey Joe ; 31)
821.111(73)-31 BUKOV isp
7

BUKOWSKI, Charles
Koprivnica : Šareni dućan, 2009. -
(Biblioteka Hey Joe ; 27)
8201.111(73)-31 BUKOW pri
8

SHEPARD, Sam
Koprivnica : Šareni dućan, 2002. -
(Biblioteka Hey Joe ; knj. 4)
821.111(73)-8 SHEPA mot
9

SALINGER, Jerome David
Koprivnica : Šareni dućan, 2004. -
(Biblioteka Hey Joe ; knj. 9)
821.111(73)-31 SALIN fra
10

SALINGER, Jerome David
Koprivnica : Šareni dućan, 2003. -
(Biblioteka Hey Joe ; knj. 6)
821.111(73)-32 SALIN dev
11

HAMMETT, Dashiell
Koprivnica : Šareni dućan, 2003. -
(Biblioteka Hey Joe ; knj. 5)
821.111(73)-31 HAMME mal
12

BUKOWSKI, Charles
Koprivnica : Šareni dućan, 2003. -
(Biblioteka Hey Joe ; 07)
821.111(73)-3 BUKOW fak
13

BURROUGHS, William S.
Koprivnica : Šareni dućan, 2000. -
Biblioteka Hey Joe ; 02
821.111(73)-31 BURRO gol
14

SALINGER, David Jerome
Koprivnica : Šareni dućan, 2005. -
(Biblioteka Hey Joe ; 13)
821.111(73)-3 SALIN vis
15

KEROUAC, Jack
Koprivnica : Šareni dućan, 2004. -
(Biblioteka Hey Joe ; 10)
821.111(73)-3 KEROU tri
16

BUKOWSKI, Charles
Koprivnica : Šareni dućan, 2003. -
(Biblioteka Hey Joe ; 08)
821.111(73)-31 BUKOW poš
17

FANTE, John
Koprivnica : Šareni dućan, 2006. -
(Biblioteka Hey Joe ; knj. 17)
821.111(73)-3 FANTE pri
18

DICK, Philip Kindred
Koprivnica : Šareni dućan, 2006. -
(Biblioteka Hey Joe ; 16)
821.111(73)-31 DICK fil
19

PROULX, Annie
Koprivnica : Šareni dućan, 2006. -
(Biblioteka Hey Joe ; 15)
821.111(73)-31 PROUL pla